divendres, 14 d’abril de 2017

PAUTA D’ELABORACIÓ D’ UN CÒMIC

  PLANIFICACIÓ
1. Buscar diferents personatges: Protagonista.  Altres personatges.
2. Quines aventures o històries passen?
3. On passa? El lloc.
4. Quan passa? Present, passat o futur.
5. Fem servir bafarades. Normalment les situarem   a la part superior de les vinyetes.
6. Omplir les bafarades  per indicar: el que  diu cadascú, com ho diu o pensa (exclama,  murmura, crida, afirma, etc...)
7. Omplir les bafarades amb les paraules justes.
ESTRUCTURA
   Títol
    Introducció
    Nus
    Desenllaç
LLISTA DE CONNECTORS I ONOMATOPEIES
Connectors:
L'endemà...
Després...
Més tard...
Aleshores...
Tot seguit...
Llavors...                 
Quan...
Ben segur...
Onomatopeies:
Oh!
Ah!
Bom!!
Plaf!
Boing!
Plof!
Crac!
Uh!
Ai!
FSsssss....
Hop!
Toc-toc!
Eh?
Nyic-nyac...
Glup, glup...
GRRmm!!
xip-xap...
Zzzzzzzz....
Pst...

dijous, 30 de març de 2017

EUFEMISMOS Y NEOLOGISMOS

EUFEMISMOS:


Un eufemismo es una palabra o una expresión que es utilizada para sustituir una palabra que se considera ofensiva o de mal gusto, es decir, que son todas las palabras o frases que tienen como finalidad sustituir a todas aquellas que denotan ofensa o mala educación.
(El eufemismo es la manera técnica en la que se nombra al encontrar una forma menos agresiva, dura o grosera de decir las cosas.)
Normalmente se utilizan eufemismos, para sustituir, por ejemplo: términos ofensivos que pueden crear malestar a un grupo de personas.


PALABRAS TABÚ
EUFEMISMOS
ENFERMO
NEGRO
CÁRCEL
MORIR
DISCAPACITADO
PACIENTE
PERSONA DE COLOR
CENTRO PENITENCIARIO
FALLECER
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

  • NEOLOGISMOS:

Un neologismo es una palabra nueva que aparece en una lengua, ya que es procedente de otra lengua o de otra nueva creación.

Se usa para para llamarle así a las nuevas cosas que van surgiendo, o incluso a las cosas que ya existían (se crean palabras a partir de las que ya existen).

EJEMPLOS DE NEOLOGISMOS


  • Tablet


  • Notebook

  • Smartphone